Pistosahan iskukulman ja nopeuden säätäminen

Useimmat pistosahat on nykyään varustettu iskukulman säätömahdollisuudella. Valmistajasta riippuen voit säätää kulman 1-5 eri asentoon. Sahauskulman muuttaminen kallistaa terää ja antaa sille kiertävän heilurimaisen liikkeen. Mitä enemmän lisäät terään kulmaa, sitä nopeammin saha toimii ja mitä pienempi terän kulma on, sitä tarkempaa jälkeä saat aikaiseksi.

 Oikeanlaisen terän lisäksi sahauskulmalla on suuri merkitys sahausnopeuteen ja terän käyttöikään. Pitkät sahaukset pienillä sahauskulmilla kuumentavat terää, koska sahaus on hitaampaa ja aiheuttaa silloin myös enemmän kitkaa sahattavan materiaalin ja terän välissä.

 Milloin kannattaa käyttää suoraa teräkulmaa (0-asetus)?

Suoraa teräkulmaa käytetään silloin kun sahausjäljellä on merkitystä. Suoralla kulmalla sahattaessa saha ei vaella sahauslinjallaan yhtä herkästi eli esimerkiksi muotoja sahattaessa suora kulma on paras vaihtoehto.

Pienempi kulma aiheuttaa vähemmän tärinää, sekä sahattavaan kappaleeseen, että itse sahaan. Ohuiden kappaleiden sahaamiseen kannattaa käyttää siis mahdollisimman suoraa sahauskulmaa.

 • Siisti jälki
 • Kuviosahaus
 • Metallilevyt
 • Muut ohuet levyt, kuten melamiini pinnoitetut taustalevyt

Milloin kannattaa käyttää pientä teräkulmaa (asetukset I ja II)?

Muovia ja pleksiä sahattaessa kannattaa käyttää pientä sahauskulmaa, vaikka ne ovatkin helposti halkeilevaa/säröilevää materiaalia. Pieni kulma antaa sopivan heiluriliikkeen, jolloin terä ei kuumene liikaa, eikä aiheuta kappaleeseen, eikä muovipuruun suurta sulamisvaaraa. Pieni kulma terässä auttaa myös poistamaan sahausmateriaalin tehokkaammin. Jos pienikin sahauskulma aiheuttaa sahattavaan kappaleeseen liian paljon tärinää, niin kannattaa vaihtaa terä pienempi hampaiseen, laskea kierroksia ja/tai säätää terä suoraan kulmaan. Tarkkaile silti terän lämpötilaa aktiivisesti.

 • Muovi ja pleksi, jos sahaus ei aiheuta liian paljon tärinää
 • Pehmeät metallit, jos sahaus ei aiheuta liian paljon tärinää

Milloin kannattaa käyttää suurta kulmaa (asetukset III ja suuremmat)?

Silloin kun sahausjälkeen ei kohdistu ulkonäköpaineita, niin terä kannattaa kääntää suurempiin aste lukuihin. Etenkin massiivipuuta syyn suuntaisesti sahattaessa suuri sahauskulma toimii parhaiten silloin kun sahausjäljen ei tarvitse olla täydellistä. Pitkät piiloon jäävät sahaukset kannattaa aina sahata suurella kulmalla. Silloin terään ja sahan moottoriin kohdistuva rasitus on mahdollisimman pieni.

 • Piiloon jäävät sahaukset vanerille, mdf-levylle
 • Kuitulevyt ja muut piiloon jäävät pehmeät materiaalit
 • Kaiken puumateriaalin nopea sahaus

Oikea iskunopeus

Nopeusvalinnan nyrkkisääntönä on, että mitä ohuempi ja tiiviimpi materiaali, niin sitä hitaampi kierrosnopeus. Tiiviit materiaalit aiheuttavat enemmän kitkaa, joka rasittaa terää ja lyhentää sen käyttöikää. Kuten aina, tähän sääntöön on omat poikkeuksensa ja alkuolettamuksensa. Ensinnäkin terän pitää olla materiaalille sopiva ja sahauskulman oikea.

Hitaat kierrokset

Kaikki tiiviit materiaalit kuten muovi, metalli ja kovat puulajit kannattaa sahata matalammilla kierroksilla.

Ohuet materiaalit kuten 4-6 mm vanerilevyt, ohutmetallilevyt ja muovilevyt tuppaavat täristä sahaamisen aikana. Tärinän vaimentamiseksi kannattaa käyttää sekä alhaisia kierroksia, pientä kulmaa tai suoraa kulmaa ja sille materiaalille tarkoitettua terää, jota kulloinkin sahaat.

Kuviosahauksessa käytetään aina pieniä kierroslukemia, koska sahaa on silloin helpompi kontrolloida

Nopeat kierrokset

Pehmeät ja huokoiset materiaalit, kuten eristelevyt ja pehmeät puulajit, kuten mänty, haapa ja leppä.

Mitä jos? 

Sahattava kappale tärisee pöydällä: 

 • Vähennä kierroksia,
 • Pienennä sahauskulmaa
 • Tarkista, että terä on tarkoitettu sille materiaalille jota sahaat 

Terä kuumenee liikaa:

 • Vähennä kierroksia
 • Tarkista terän kunto ja materiaali

Sahausjälki on huonompaa kuin haluaisit:

 

Share: